Close

เกาะไหง

แม้จะอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ แต่เกาะเล็กๆ แห่งนี้ก็จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในทะเลตรังด้วยความสะดวกสบาย ในการเดินทางจากตรังที่มีมากกว่ากระบี่ จุดเด่นของเกาะไหง คือ หาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่สามารถมองเห็นปลาหลายพันธุ์หลากสีแหวกว่ายอยู่เบื้องล่าง อีกทั้งปะการังรอบเกาะยังคงสภาพสมบูรณ์ และทางใต้ของเกาะจะพบกับแหลมกวนอิมที่มีประติมากรรมหินแปลกตาซึ่งดูแล้วคล้ายเจ้าแม่กวนอิม นอกจากนี้บนเกาะมีที่พักเอกชนบริการหลายแห่ง

จากตัวอำเภอเมืองตรัง ให้ใช้เส้นทางไปอำเภอสิเกา โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4046 ไปประมาณ 30 กิโลเมตร แล้วไปทางซ้ายต่อทางหลวงหมายเลข 4162 ประมาณ 9 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง 2004 ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ถึงท่าเรือปากเมง เพื่อต่อเรือไปเกาะไหง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand