Close

พระแก้วมรกตจำลอง (วัดคีรีวัน)

วัดคีรีวันตั้งอยู่ที่ตำบล ศรีนาวา อำเภอ เมือง จ.นครนายก ในสมัยก่อนวัดนี้เคยอยู่กลางทุ่งมาก่อน จนย้ายวัดไปอยู่ที่เขากระเหรี่ยง เดิมวัดคีรีวันชื่อ “วัดสว่างอารมณ์” แต่เมื่อวัดนี้ย้ายไปอยู่ที่ภูเขาแห่งใหม่ จึงตั้งชื่อวัดใหม่ว่า วัดคีรีวัน เพื่อเป็นศิริมงคล จุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ได้แก่ องค์พระแก้วมรกตองค์จำลอง (วัดคีรีวัน) ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารบนยอดเขา

นอกจากจะเป็นองค์พระแก้วมรกตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยังถือว่าเป็นพระแก้วองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่นับถือของประชาชนโดยทั่วไป โดยมีพระครูคีรีวนานุกูลโอภาโส (หลวงพ่อรี) เป็นเจ้าอาวาสประจำวัดแห่งนี้ หลายท่านอาจจะคุ้นชินกับพระแก้วมรกต (พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร) ที่วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่กรุงเทพมหานครฯ อย่างไรก็ตามที่จังหวัดนครนายกก็มีพระแก้วมรกตเช่นกัน องค์พระแก้วมรกตจำลองนี้ประกอบด้วยเนื้อเรซิ่น ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 32.9 นิ้ว หนัก 1 ตัน มีเครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดู ประดับตกแต่งด้วยเพชรแท้ 7 กะรัต พลอยแท้กว่า 2,000 เม็ดและทับทิมจำนวนมาก สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางมายังวัดคีรีวัน เมื่อขับรถยนตร์มาจากถนน (นครนายก-ทางด่วน) ลงมาจากทางด่วนให้ตรงไปจนถึงสี่แยกวังยาว จึงเลี้ยวซ้ายไปทางตำบลหินตั้ง ขับไปบนทางหลวงหมายเลข 3239 เข้าไปจนกระทั่งอยู่ห่างจาก ตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร จึงจะถึงวันคีรีวัน หากท่านมีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมเช่นนี้ นอกเหนือจากวัดคีรีวันแล้ว ในบริเวณใกล้เคียงยังมีวัดที่น่าสนใจสำหรับเที่ยวชมหรือสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ วัดท่าซุง วัดหนองโพธิ์ วัดศรีนาวา วัดนาบุญ วัดโสภาประชาสรรค์ วัดหนองจิก วัดโคกกรวด วัดสบกเขียว เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand